ကျောင်း Canteen Update News!

Covid 19 ကူးစက််ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေဆဲကာလဖြစ်သော ဧပြီလဆန်းမှစ၍ တက္ကသိုလ်၏ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာ
ယခုရက်များတွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအားလုံး ပြန်​လည်စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)