Electronic Engineer ဌာနမှ ပထမနှစ် မှစ၍ မဟာတန်းအထိ အချိန်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)၊ အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာနရှိ ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ် နှင့် မဟာတန်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတို့အတွက် သင်ကြားပို့ချမှုအချိန်စာရင်း(Time Table) အား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။