နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) နှင့် Tosco Co.Ltd., တို့ အလုပ်အကိုင် အခွ့င်အလမ်း ဆွေးနွေးခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) မှ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ Information Science ဌာန မှူး၊ Computer Engineering ဌာန မှူး နှင့် Tosco Co.Ltd., မှ President Mr. Yoshiaki Hata နှင့် အဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်   အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)