နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ KBZ မှ internshipခေါ် ယူခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)မှ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ KBZ မှ internshipခေါ် ယူခြင်း
- မေဂျာအားလုံးမှ နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသား သူများ
လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်
-အလုပ်လျှောက်လွှာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ဆက်သွယ် ရန်
The following is the Job Application Link for the Internship Program.
Kindly reminder for Applicants
**Applicants must submit school enrolment confirmation letter and academics report along with their CVs (as One PDF document file)**

 

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)