တတိယနှစ် Information Science မေဂျာသို့တက်ရောက်ခွင့်ရသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)ရှိ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း(ICT)မှ ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်သူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ မှ တတိယနှစ် Infromation Science မေဂျာသို့ လျောက်ထားသူများအနက် တက်ရောက်ခွင့်ရသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။