စွန့်ဦးတီထွင်မှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးအစီအစဉ်ပြိုင်ပွဲ "ESC-2018 States & Regions" တွင် ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်နိုင်ရန် ESC Myanmar မှ ဖိတ်ခေါ်

"ESC" ပြိုင်ပွဲဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းမှ တီထွင်သူများ၊
စွန့်ဦးဖန်တီးလုပ်ဆောင်မှုများအား စီးပွားရေးအစီအစဉ်ဖြင့်
ပေါင်းစပ်ယှဉ်ပြိုင်ရသော နိုင်ငံအကျိုးပြုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ESC Myanmar
အနေဖြင့် ယခုနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက်
အစီအစဉ်များပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး စွန့်ဦးတီထွင်လူငယ်၊
လူရွယ်များသို့ ဖြန့်ကျက်ဖိတ်ခေါ်လျက် ဆုရရှိသူများအား ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ESC
Myanmar နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲတွင်
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲတွင်
သင်တန်းများပို့ချခြင်း ၊ အကြံပေးခြင်း ၊ လမ်းညွှန်မှုပြုပေးခြင်း နှင့်
စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်များ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းများအား ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ESC Myanmar အနေဖြင့် ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံဖြစ်လာစေရေးအတွက်
သုတေသနများ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား
အားပေးဖွံ့ဖြိုးစေမှုပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ယူထားပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တက္ကသိုလ်များမှ
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူ အသက် (၁၈နှစ်မှ ၃၅နှစ်ကြား) လူငယ်၊ လူရွယ်များကို
ပါဝင်နိုင်ပါရန်နှင့် အားပေးတိုက်တွန်းပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့်
ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
.
ပြိုင်ပွဲဝင်လိုသူများသည် အောက်ပါ Link မှတစ်ဆင့် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။

https://goo.gl/forms/AjzwnpRGUNoiTnlG2

ESC-2018 States & Regions Proposal for Universities.pdf

ESC Myanmar Presentation (2018) - Contestants.pdf