နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်း


နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြညာလိုက်သည်။

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)