( ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ) ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းအပ်ရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အချက်အလက်ပုံစံများကိုထုတ်ပြန်

ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းအပ်ရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အချက်အလက်ပုံစံများ ( ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် )
=================================================

🔖 Passport size color ဓာတ်ပုံ (၈)ပုံ ● ၁.၅လက်မ × ၁.၃ လက်မ
🔖 ကတိခံဝန်ချက် ပုံစံများ ( ပုံစံ - ၃၊ ပုံစံ - ၆ )
မှတ်ချက်။ ရပ်ကွက်/ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရဲစခန်းထောက်ခံချက်များတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်ရမည်။
🔖 ကျောင်းသားမှတ်ပုံတင် ( ပုံစံ - ၄ )
ကျောင်းသား၊ မိဘ (၃)ဦးစလုံး၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ( မူရင်းပြရမည် )
(ကွယ်လွန် ပျောက်ဆုံးပါက လ-ဝ-က ထောက်ခံချက် ယူဆောင်လာရန်)
အထက်ပါ အချက်(၂)နှင့် (၃) မှာ ကျောင်းမှ ထုတ်ပေးသည့် ပုံစံများတွင်ပါရှိသည်။
🔖 အမှတ်စာရင်း မိတ္တူ ( မူရင်းပြရမည် )
🔖 တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း မိတ္တူ ( မူရင်းပြရမည် )
🔖 ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံစာ မူရင်း ( မြို့နယ်ဆရာဝန် / ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဌာနမှယူရန် )

ကျောင်းအပ်ရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံစွာပါရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ စိစစ်လက်ခံရေးအဖွဲ့၏ အတည်ပြုလက်မှတ်ရယူ၍ ငွေစာရင်းဌာန၊ ငွေလက်ခံကောင်တာတွင် ကျောင်းအပ်ပုံစံများနှင့်အတူ ကျောင်းလခ သတ်မှတ်ကြေး ပေးသွင်းအပ်နှံပြီးမှသာ ကျောင်းသား မှတ်ပုံတင်စာရင်သွင်းပြီးဟု သတ်မှတ်မည်။

အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုအဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အခြား သိလိုသည်များ ဖြေကြားပေးရန် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ ကောင်တာတစ်ခုထားရှိ၍ ကူညီပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)