အ​ရေး​ပေါ်​ဆောင်ရွက်​နေမှုအား တင်ပြခြင်း
အ​ရေး​ပေါ်ထုတ်ပြန်​ကြေညာချက်
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) ၏ ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲ ယာယီရွေ့ဆိုင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက် သော နောက်ဆက်တွဲ ကြေငြာချက်.......
အပတ်စဥ်(၄) ပါရဂူဘွဲ့ သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း
အပတ်စဥ်(၅) မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူခြင်း
2019-2020 First Term Exam Rules
အထူးပြုဘာသာရပ်များ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် မဟာအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများ၏ Course Work စာမေးပွဲ ရမှတ် Grade ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်း(သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ)၏ Course Work စာမေးပွဲ ရမှတ် Grade ထုတ်ပြန် ကြေငြာခြင်း

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)