နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) တွင် ကျင်းပမည့် လူသားနှင့် အဘိဓမ္မာရက်တို အထူး(၅)ရက်သင်တန်း
Invitation to Application Contest for University Students by KDDI Foundation (ACKF)
Signal Base Myanmar Co.Ltd နှင့် UTYCC တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော Japanese Class N5 & N4 တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း
၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင်နှစ်တွင် တတိယနှစ်သင်တန်းတက်ရောက်မည့် ICT ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ မေဂျာလျောက်ထားရမည့်ရက်ကို ထုတ်ပြန်
ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် အချိန်ဇယား
ဒုတိယနှစ်နှင့်အထက် ကျောင်းသားများ ကျောင်းအပ်လျှင် လိုအပ်သည့် အချက်များ
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်
ကျောင်းအပ်လက်ခံရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များအား ထုတ်ပြန်
၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်