တတိယနှစ် Information Science မေဂျာသို့တက်ရောက်ခွင့်ရသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်
ICT မေဂျာမှ ပထမနှစ်မှ မဟာတန်းအထိ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများတက်ရောက်ရမည့် စာသင်ခန်းများ
Information Science ဌာနမှ ပထမနှစ် မှစ၍ မဟာတန်းအထိ အချိန်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်
Precision Engineer ဌာနမှ ပထမနှစ် မှစ၍ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အချိန်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်
Electronic Engineer ဌာနမှ ပထမနှစ် မှစ၍ မဟာတန်းအထိ အချိန်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်
Computer Engineer ဌာနမှ တတိယနှစ် မှစ၍ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အချိန်စာရင်းများကိုထုတ်ပြန်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) တွင် ကျင်းပမည့် လူသားနှင့် အဘိဓမ္မာရက်တို အထူး(၅)ရက်သင်တန်း
Invitation to Application Contest for University Students by KDDI Foundation (ACKF)
Signal Base Myanmar Co.Ltd နှင့် UTYCC တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော Japanese Class N5 & N4 တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း

Copyright © 2017 by University of Technology (Yatanarpon Cyber City)