ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ကတိသစ္စာခံယူပွဲကျင်းပခြင်း
ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး)မှ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏ တီထွင်မှုစွမ်းရည်ပြပွဲနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြပွဲ အခမ်းအနား
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ပထမ အကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ
နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး ) ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ၏ ဗဟို အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့အား ထုတ်ပြန်ကြေငြာ
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာခြင်း
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံ ဆိုင်ဘာစီးတီး) ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ၏ အမှတ်တံဆိပ်
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများထံမှ ဆန္ဒမဲ ခံယူခြင်း
ကျန်းမာရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ပါချုပ်မှ ဦးဆောင် စီစဉ်ကာ ကွမ်း၊ဂျင်း၊ထန်းလျက် ပြုတ်ရည်များတိုက်ခြင်းအစီအစဉ်