၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းအသီးသီးသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာမေဂျာအလိုက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာ

တတိယနှစ် Information Science မေဂျာသို့တက်ရောက်ခွင့်ရသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်းကို ထုတ်ပြန်

ICT မေဂျာမှ ပထမနှစ်မှ မဟာတန်းအထိ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများတက်ရောက်ရမည့် စာသင်ခန်းများ

Information Science ဌာနမှ ပထမနှစ် မှစ၍ မဟာတန်းအထိ အချိန်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်

Precision Engineer ဌာနမှ ပထမနှစ် မှစ၍ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အချိန်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်

Electronic Engineer ဌာနမှ ပထမနှစ် မှစ၍ မဟာတန်းအထိ အချိန်စာရင်းများကို ထုတ်ပြန်

Computer Engineer ဌာနမှ တတိယနှစ် မှစ၍ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အချိန်စာရင်းများကိုထုတ်ပြန်

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) တွင် ကျင်းပမည့် လူသားနှင့် အဘိဓမ္မာရက်တို အထူး(၅)ရက်သင်တန်း

Invitation to Application Contest for University Students by KDDI Foundation (ACKF)