ပထမနှစ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် မေဂျာမိတ်ဆက် အချိန်ဇယား

Mini Innovation Challenge 2018

တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများစာရင်း ( ၂၀၁၈ အောင် ) နောက်ဆက်တွဲစာရင်း

( ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ) ပထမနှစ်ဝင်ခွင့်ရ ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းအပ်ရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် အချက်အလက်ပုံစံများကိုထုတ်ပြန်

Signal Base Myanmar Co.Ltd နှင့် UTYCC တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော Japanese Class N5 အချိန်စာရင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပထမနှစ်တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ စာရင်း

အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား( ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ်)

ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ကတိသစ္စာခံယူပွဲကျင်းပခြင်း

ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း