1
ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက် Grading Result များသည် ကျောင်းသား/သူ များ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ သိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ System Error / Network Error များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် တက္ကသိုလ် Notice Board တွင် ကြေငြာထားသော Hard Copy သာလျှင် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေငြာအပ်ပါသည်။

Login